Vision, affärsidé och strategi

Vision

Kundens första val i badrum, kök och kompletterande områden.

Affärsidé

Erbjuda starka varumärken med en WOW-känsla som kunderna är villiga att betala lite extra för.

Strategi

Vi når våra strategimål genom fokus på:

– Kunderbjudande
– Hållbarhet
– Effektivitet
– Medarbetare och kultur