Kassaflödesanalys

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK20212020201920182017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital351,3160,3162,3105,3118,5
Förändring av rörelsekapital mm-75,433,417,722,1-12,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten275,9193,7180,0127,3106,6
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten-123,7-44,8-184,2-22,0-35,0
      
Kassaflöde efter investeringar152,2148,9-4,2105,371,5
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-162,4-76,4-80,2-45,252,9
      
Periodens kassaflöde-10,272,5-84,460,0124,4
      
Likvida medel vid periodens början203,5131,1215,5156,032,3
Valutadifferens i likvida medel0,6-0,1--0,6-0,7
Likvida medel vid periodens slut193,9203,5131,0215,5156,0

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital205,9169.591.996.365.788.5100.924.222.836.969.58.360,742.547.227,026,529,323,612,920,425,235,9
Förändring av rörelsekapital mm-137,0-158.0-108.8-40.236.6-18.2-53.723.860.9-11.3-33.147.211.66.1-43.621,121,7-3,4-18,427,216,79,8-41,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten68,911.5-16.956.1102.370.347.148.083.725.636.355.572.348.63.648,148,225,95,240,137,135,0-5,8
                        
Kassaflöde från investeringsverksamheten-47,2-31.6-15.8-12.9-12.9-13.0-84.9-14.3-9.1-9.0-12.41.5-18.4-162.7-4.6-5,1-3,7-7,8-5,4-4,7-9,6-9,6-11,1
                        
Kassaflöde efter investeringar21,8-20.1-32.643.389.557.3-37.833.774.616.623.957.054.0-114.1-1.042,944,518,0-0,235,427,525,4-16,9
                        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-138,7-131.7-1.7-9.22.0-68.0-87.2-53.3-1.6-15.3-6.1-4.4-18.3-52.3-5.2-1,6-0,5-42,3-0,8-1,1-1,068,3-13,3
                        
Periodens kassaflöde-116,9-151.8-34.334.191.5-10.7-125.0-19.673.01.317.852.535.7-166.4-6.241,444,0-24,3-1,034,326,593,7-30,1
                        
Likvida medel vid periodens början193,9193.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215.4174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,3
Valutadifferens i likvida medel-0,1-0.20.30.10.11.1-0.60.0-0.30.7-0.6-0.10.1-0.30.4-0,3-0,3---1,50,30,20,2
Likvida medel vid periodens slut76,841.8159.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,4