Kassaflödesanalys

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK20222021202020192018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital264,5351,3160,3162,3105,3
Förändring av rörelsekapital mm-182,9-75,433,417,722,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten81,6275,9193,7180,0127,3
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten-87,4-123,7-44,8-184,2-22,0
      
Kassaflöde efter investeringar20,3152,2148,9-4,2105,3
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-144,4-162,4-76,4-80,2-45,2
      
Periodens kassaflöde-124,1-10,272,5-84,460,0
      
Likvida medel vid periodens början193,9203,5131,1215,5156,0
Valutadifferens i likvida medel-0,10,6-0,1--0,6
Likvida medel vid periodens slut69,6193,9203,5131,0215,5

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2022
Okt-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital58.6182,053.381.296.365.788.5100.924.222.836.969.58.360,742.547.227,026,529,323,6
Förändring av rörelsekapital mm-16.3-108,8-57.5-108.8-40.236.6-18.2-53.723.860.9-11.3-33.147.211.66.1-43.621,121,7-3,4-18,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten42.373,2-4.2-27.656.1102.370.347.148.083.725.636.355.572.348.63.648,148,225,95,2
                     
Kassaflöde från investeringsverksamheten-40.2-60,413.3-15.8-12.9-12.9-13.0-84.9-14.3-9.1-9.0-12.41.5-18.4-162.7-4.6-5,1-3,7-7,8-5,4
                     
Kassaflöde efter investeringar20.512,79.0-32.643.389.557.3-37.833.774.616.623.957.054.0-114.1-1.042,944,518,0-0,2
                     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-7.2-138,7-131.7-1.7-9.22.0-68.0-87.2-53.3-1.6-15.3-6.1-4.4-18.3-52.3-5.2-1,6-0,5-42,3-0,8
                     
Periodens kassaflöde-124.1-116,9-122.7-34.334.191.5-10.7-125.0-19.673.01.317.852.535.7-166.4-6.241,444,0-24,3-1,0
                     
Likvida medel vid periodens början193.9193,9193.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215.4174,4130,7155,0156,0
Valutadifferens i likvida medel-0.1-0,1-0.60.30.10.11.1-0.60.0-0.30.7-0.6-0.10.1-0.30.4-0,3-0,3--
Likvida medel vid periodens slut69.676,870.5159.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215,5174,4130,7155,0