Aktien och ägare

Sedan hösten 2003 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Bolaget är sedan årsstämman 2011 ett publikt aktiebolag och sedan april 2017 är bolagets B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

Största ägare

Koncentration

Geografisk fördelning

Ägartyp

Storleksklasser

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.