Uppförandekod

Vårt mål är att vara det självklara valet när det gäller blandare och tillbehör för kök och badrum och andra utrymmen där vatten används. Vi strävar efter att ha branschens mest nöjda kunder, det högsta engagemanget hos medarbetarna samt att skapa hållbar och lönsam tillväxt.

Vår vision är att vara branschledande inom miljö och hållbarhet. Hållbart företagande innebär arbete i flera dimensioner. Bland annat arbetar vi aktivt med att utveckla mer hållbara produkter, att göra ansvarsfulla inköp och att minimera vårt eget miljöavtryck. Våra värderingar – kundvärde, engagemang och respekt – vägleder oss i vardagen. Tillsammans med vår uppförandekod som sammanfattar våra övergripande riktlinjer för ett ansvarsfullt agerande, är de ett ramverk för hur vi ska uppträda i vår dagliga verksamhet.

FM Mattsson Groups uppförandekod (Pdf 158 kB)

Supplier Code of Conduct (Pdf 0,6 MB)

Visselblåsning (Whistleblowing)

Om du anser att vi inte agerar i enlighet med vår uppförandekod eller att våra affärspartners inte uppfyller villkoren i uppförandekoden uppmuntrar vi dig att kontakta oss via det webformulär som finns på här på vår webbplats.

FM Mattsson Groups visselblåsarpolicy (Pdf 0,2 MB)