Hållbara produkter

• Bli erkänd som marknadsledaren inom produkthållbarhet.
• Minska mängden plastpåsar, mängden enskilda lådor samt förpackningarnas totala volym.
• Försäljningstillväxt av energieffektiva, miljöcertifierade och/eller blyfria produkter.