Hållbara processer

• Effektiv användning av energi.
• Öka andelen internt återvunnen mässing.
• Eliminera risk för utsläpp till vatten, mark och luft.
• Minskad plastanvändning.
• Minskad vattenförbrukning.
• Reducera koldioxid vid tillverkning och transport