Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per utgången av tredje kvartalet 2020. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Hans Karlsson, ordförande, representerar 27,93 procent av rösterna
  • Mats Rylander, representerar 23,93 procent av rösterna
  • Åsa Mattsson, representerar 8,34 procent av rösterna

Aktieägare är välkomna att senast 28 februari 2021 skicka in förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 per e-post till valberedning@fmm-mora.se eller via bolagets postadress FM Mattsson Mora Group AB, Att: Valberedning, Box 480, 792 27 Mora.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 70 589 17 95

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.