Svag start på året ger lägre resultat i första kvartalet 2018

FM Mattsson Mora Groups nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med cirka 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultat väntas uppgå till cirka 16,5 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 32,0 Mkr motsvarande period 2017. Det beror huvudsakligen på lägre försäljningsvolymer och lägre produktionseffektivitet. Även negativa valutakursdifferenser samt högre försäljningskostnader till följd av ökade marknadsaktiviteter har påverkat resultatet negativt. De offensiva satsningar som gjorts inom marknad och försäljning utgörs bland annat av fler säljare och ökad närvaro i mässor.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i den normala rapporteringen. Den finansiella rapporten för det första kvartalet 2018 kommer att tidigareläggas till den 4 maj 2018 (tidigare kommunicerat datum 15 maj 2018).
    

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: 070 541 55 41
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: 0250 59 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: 0708 25 26 30
   

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 11.00. 
    

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1,1 miljard kronor och hade cirka 530 anställda 2017. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv. FM Mattsson Mora Group is listed on Nasdaq Stockholm.