Styrelseförändring, inrättande av revisionsutskott och beslut om förslag till nya principer för valberedning

Styrelsen i FM Mattsson Mora Group AB (publ) har vid dagens styrelsemöte fattat beslut om att inrätta ett revisionsutskott och föreslå nya principer för valberedning. Därutöver har Anna Maria Rylander begärt utträde ur styrelsen.

Styrelsen har inom sig beslutat om, valt och inrättat ett revisionsutskott bestående av följande ledamöter: Lars Erik Blom, revisionsutskottets ordförande, Lotta Lundén och Hans Åke Norås.

Vidare har styrelsen fattat beslut om att föreslå att nya principer för valberedningens sammansättning antas vid kommande bolagsstämma. Valberedningens förslag i denna del kommer att presenteras i god tid före stämman.

Anna Maria Rylander, ledamot av styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) sedan årsstämman i maj 2014, har idag begärt utträde ur styrelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, telefon +46 70 589 17 95

  
Om FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.