Små detaljer som kan göra stor skillnad i vardagen

Vi gör kranar för alla. Även för dem som inte är lika starka som du. Så att även de ska kunna använda dem i sin vardag utan några problem.

Under våra mer än 145 år på marknaden har vi hunnit samlat på oss en mängd praktiska erfarenheter från bostadsanpassning, vårdhem och sjukhus. Viktiga erfarenheter som har hjälpt oss att utveckla bra produkter och finurliga lösningar. Små detaljer som att byta spak eller vred kan göra livet betydligt enklare för äldre, rörelsehindrade och för dem som har andra behov för att underlätta vardagen.
En längre spak kräver mindre kraft, en svart kula på spaken syns bättre, svarta rattar ger bättre kontrast för dem med nedsatt syn, samtidigt som de är extra greppvänliga. Vingar på rattarna gör det lättare att greppa och vrida. Händer är olika. Därför är flera av våra kranar extra lätta att använda.