Säkra framtiden med FM Mattssons nya väggbrickor

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya branschregler för en säker vatteninstallation. Förutom att anpassa produkterna till det nya regelverket har väggbrickorna fått en mer stilren design.

Under våren 2021 lanserar FM Mattsson successivt sina nya blandarfästen och anslutningskopplingar. Det är först och främst de nya regelförändringarna som har drivit på utvecklingen av FM Mattssons sortiment och genererat produkter som uppfyller både de nya branschkraven men även en förbättrad design.

– Det är bra att nya branschregler har tillkommit för att förebygga vattenskador från droppläckage och på så sätt säkerställa VVS-installationens kvalitet och som samtidigt förebygger person- och egendomsskador. Denna utveckling möjliggör även att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder mer stilrena produkter i olika utföranden, beroende på installationsbehovet, säger Mattias Frost, segmentsansvarig på FM Mattsson.

  Vad innebär de nya branschreglerna

  Från och med den 1 januari 2021 gäller nya mått för genomföring av rör enligt branschregler från Säker Vatten, krav från Boverkets byggregler och konsumenttjänstlagens krav på fackmässighet. Dessa regler gäller för nya byggnader, ombyggnationer, ändringar och utbyte av produkter där projekterings- och installationsarbeten har startats efter 1 januari 2021.

  Exempel på de mått som har ändrats är:

  • Längden på utstick av skyddsrör i vägg.
  • Glesare rör för att förbättra förutsättningarna för att tätskiktet ska kunna monteras mer korrekt och vattensäkert.
  • För rör mindre eller lika med 32 mm ska rörens centrumavstånd vara minst 60 mm.
  • Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör ska sticka ut 6–9 mm från färdig vägg.
  • Väggbrickor ska sitta utanför alla tätningar.

  För mer information, se Säker Vattens webbplats https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/1

  FM Mattssons nya sortiment

  De nya produkterna kommer att komma i olika utseenden för att passa behovet av olika installationer. Allt från stilrena fyrkantiga blandarfästen till en mer mjuk oval design och finnas för både 160 och 150 c/c för PEX 15 och 16. Produkterna är tillverkad i mässing med en tålig yta av krom. I sortimentet kommer det även att finnas

  • ventilfästen
  • väggbrickor
  • täckbrickor
  • anslutningskopplingar för väggdosor i varianter M26, ¾ samt excentriska.

  Väggkopplingarna i krom finns redan nu ute på marknaden. Övriga produkter kommer successivt att lanseras under våren. För mer information, se FM Mattssons webbplats eller kontakta närmaste säljare för mer information eller rådgivning kring de nya branschreglerna.