Rent vatten med ny UV LED-teknik

Ett nära samarbete mellan duschtillverkaren FM Mattsson och vattenreningsföretaget Watersprint har resulterat i en världsunik produkt som skyddar mot olika typer av bakterier, inklusive legionella. I flera internationella studier är effekten vetenskapligt bevisad – de innovativa duschpanelerna är i dag det mest effektiva sättet att minska risken för smittspridning.

FM Mattsson tillverkar duschar med en unik funktion för automatisk genomspolning med vatten i förebyggande syfte. Genomspolningen reducerar risken för att gynna miljöer för legionellatillväxt och reducerar därmed bakterier i ledningarna. Det Lundabaserade företaget Watersprint oskadliggör bakterierna i vattnet med sin UV LED-teknik.

I ett innovativt samarbete mellan FM Mattson och Watersprint har de nu kombinerat sina specialiteter. Resultatet är en världsunik duschpanel som i en ny vetenskaplig studie visat sig vara den klart mest effektiva metoden att förhindra och eliminera förekomsten av legionellabakterier i duschen.

Legionella finns i många olika varianter, och kan orsaka alltifrån trötthet till lunginflammation, som i värsta fall kan få dödlig utgång. Legionellabakterier förökar sig bäst i stillastående varmt vatten, till exempel i sportanläggningar, gymnastiksalar, sjukhus, hotell och liknande. Det går att dricka legionellavatten – det är själva inandningen av vattenångan som är smittsam.

– Det är just kombinationen som gör duschpanelen unik. FM Mattssons funktion för automatisk hygienspolning tillsammans med Watersprints UV LED-enhet har resulterat i en panel som kräver minimalt med arbetsinsats från såväl installatörer som tekniker. Men framför allt är det en produkt som bidrar till att eliminera förekomsten av potentiellt hälso- och livshotande legionellabakterier i duschångorna. Det är en verkligt revolutionerande produkt som inte liknar något annat på marknaden i dag. En avgörande fördel är också att reningen sitter så nära duschhuvudet som fysiskt möjligt, detta eliminerar smittorisken maximalt, säger Pete Andersen, vd på Watersprint.

Eftersom det är en relativt ny teknologi menar Pete Andersen att det nu handlar om att förklara fördelarna med panelerna som ett säkert och underhållsfritt skydd mot legionella. Vilket stärks i en studie som nyligen har genomförts av Lunds Universitet i samarbete med Malmö Stad, där tre olika typer av Legionella prevention testades. Resultatet visade tydligt att kombinationen av FM Mattssons hygienspolning och Watersprints UV LED-rengöring gav det klart bästa resultatet, framför hetvattenspolning som är standard i dag.

– Malmö Stad fick ett mycket bättre värde på sina legionellaprover än vad de har haft tidigare. Duschpanelerna eliminerade effektivt legionellabakterierna innan de nådde duschhuvudet – och således blev varje duschtillfälle tryggt och säkert. Även om de cirka 60 olika typerna av legionellabakterier är duschpanelens huvudsakliga fokus, håller den även alla andra bakterier i schack, säger Frank Rälg, affärsutvecklare på FM Mattsson Mora Group.

I och med att reningen och spolningen sker automatiskt i duschpanelerna, minskar även arbetsinsatsen för den tekniska personal som ansvarar för skötsel och underhåll på anläggningarna.

– Legionella är lömska bakterier och ett problem som behöver tas på allvar. Därför är det otroligt positivt att vi nu har vetenskapliga bevis på att FM Mattssons duschpaneler tillsammans med vår UV LED-teknik verkligen gör skillnad. Med det här i ryggen är vi mer motiverade än någonsin på att göra skillnad för sjukhus, hotell, spa-anläggningar, sportcenter, gymnastikhallar och liknande platser som för ständiga kamper mot legionella, säger Pete Andersen på Watersprint.

Om legionella

  • Legionella kan orsaka legionärssjukan – en svår lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, och påverkad andning. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer, men även förkylning, hosta, trötthet och liknande.
  • Legionärssjuka är den svåraste arten av lunginflammation som drabbar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år och kan ha dödlig utgång. Mörkertalet är dock stort.
  • Legionella smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten.
  • Legionellabakterierna växer främst till i temperaturintervallet 18–45 °C och de kan därför växa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. De tål upp till 60 °C värme, men kan gömma sig i biofilm och även bli värmeresistenta för högre temperaturer.
  • Genom att hålla vattentemperaturen i ledningssystem och tankar vid minst 60 grader Celsius minskar risken för smitta.
  • Personer som i övrigt är friska kan drabbas, men det är främst personer med nedsatt immunförsvar som blir svårast sjuka. Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.

Källa: Watersprint / 1177 Vårdguiden