Peter Wennerstein tillträder som tf VD i FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Groups styrelse har beslutat att utse Peter Wennerstein till tf VD i bolaget fram till dess en ny VD rekryterats. Peter Wennerstein är idag Marknadsdirektör och tillträder befattningen som tf VD och Koncernchef för FM Mattsson Mora Group med omedelbar verkan.

Processen att rekrytera en ny permanent VD har inletts. Den 27 november 2015 meddelade den tidigare VD:n Claes Seldeby styrelsen att han avser lämna sin befattning som VD. Claes Seldeby står till styrelsens förfogande fram till 31 januari 2016.

För ytterligare information, kontakta Johnny Alvarsson, styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, telefon +46(0)70 589 17 95