Ostnors delårsrapport januari-juni 2015

Vi rapporterar återigen ett kvartal med god tillväxt och förbättrad lönsamhet. Rörelseresultatet för det första halvåret var 59, 2 Mkr, vilket är närmast en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år, 31,3 Mkr.

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

  • Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent jämfört med andra kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 3,4 procent.
  • Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till 27,7 Mkr jämfört med 13,3 Mkr föregående år.
  • Nettoomsättningen för perioden januari till juni ökade med 19,1 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 3,1 procent.
  • Rörelseresultatet för perioden januari till juni uppgick till 59,2 Mkr jämfört med 31,3 Mkr föregående år.

Utdrag ur koncernchef Claes Seldebys kommentar:
Vi rapporterar återigen ett kvartal med god tillväxt och förbättrad lönsamhet. Rörelseresultatet för det första halvåret var 59, 2 Mkr, vilket är närmast en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år, 31,3 Mkr. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 27,7 miljoner kronor (13,3), vilket är det bästa resultat för det säsongsmässigt lite svagare andra kvartalet som vi rapporterar sedan vi började redovisa kvartalsvisa rörelseresultat år 2011. En bra start på året således.

Bruttomarginalen stärktes tack vare lägre kvalitetsbristkostnader och högre produktivitet än föregående år. Vi har också lägre omkostnader som till stor del förklaras av de aktiviteter vi genomfört efter förvärvet av Damixa. Vi har bevisat at vi kan genomföra ett förvärv med smidig integration samtidigt som den underliggande verksamheten utvecklas positivt. Det stärker vår fortsatta ambition att vara en drivande kraft till strukturomvandlingen i branschen.

För ytterligare information kontakta:Claes Seldeby, VD och koncernchef FM Mattsson Mora group AB, +46 (0)70 631 6405