OSTNOR ÖVERTAR FÖRSÄLJNINGSANSVARET I FINLAND – SAMLAR SINA TRE VARUMÄRKEN

Ostnor stärker sin ställning som marknadsledare i Norden och tar över försäljningsansvaret för varumärket Damixa från distributören IP Produkter på den finska marknaden. Genom förändringen får Ostnor större kontroll över värdekedjan och kommer närmare sina återförsäljare.

– Norden är Ostnors strategiskt viktigaste marknad och genom att samla försäljningsansvaret för våra tre varumärken i den egna organisationen ökar våra förutsättningar att driva försäljningen och utveckla verksamheten, säger Ostnors VD och koncernchef Claes Seldeby.

Förändringen sker från och med den 1 oktober 2015 och samtidigt anställer Ostnor Finland Oy de medarbetare som varit ansvariga för varumärket hos distributören.

– Vi är nöjda med att vi har hittat en lösning som är positiv för alla involverade parter. Samarbetet med alla distriktsrepresentanter fortsätter som tidigare. På det här sättet behåller vi den kunskap och kompetens som byggts upp under 17 år, säger Claes Seldeby.

Ostnor förvärvade Damixa i maj 2014 som ett komplement till bolagets varumärken FM Mattsson och Mora Armatur. Damixa är marknadsledare i Danmark.

För ytterligare information kontakta:
Claes Seldeby, VD och koncernchef Ostnor AB, +46 (0)70 631 6405

  
Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.