Ostnor etablerar säljkontor i Hongkong

Ostnor, med de ledande varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur, etablerar under
hösten 2013 ett säljkontor i Hongkong.

Ostnors försäljning inom affärssegmentet International sker idag främst genom bolagets exportavdelning i Mora. Syftet med det egna säljkontor som nu etableras i Hongkong är att möta efterfrågan på skandinavisk design, avancerad funktionalitet, hög kvalitet samt att effektivare kunna driva lokala försäljningsaktiviteter.

– Säljkontoret i Hongkong ger oss betydligt bättre möjligheter att bearbeta den stora kinesiska marknaden, där skandinavisk design och kvalitet är mycket eftertraktad, säger Claes Seldeby, VD i Ostnor.

Ostnors produkter har en marknadsledande position i Sverige och en stark ställning i övriga Norden. Etableringen i Hongkong är ett led i bolagets strategi att på utvalda marknader utanför Norden sträva efter lönsam tillväxt genom en nischstrategi inom vissa kundsegment.