Ostnor byter namn till FM Mattsson Mora Group

Idag, den 7 september 2015, byter Ostnor AB (publ) namn till FM Mattsson Mora Group AB (publ).

Beslutet om namnbytet från Ostnor AB till FM Mattsson Mora Group AB fattades på en extra bolagsstämma den 10 augusti. Det nya namnet FM Mattsson Mora Group AB (publ) har nu godkänts och registrerats av Bolagsverket.

Bolagets webbplats får adressen fmm-mora.com

FM Mattsson Mora Group AB är en svensk anrik industrikoncern som startades av Frost Matts Mattsson för 150 år sedan i den lilla byn Östnor i Dalarna. 1927 startade en av hans två söner en konkurrerande verksamhet – Mora Armatur – på andra sidan bygatan. Efter att i sjuttiofem år ha utvecklats sida vid sida formades en gemensam koncern återigen 2003. År 2014 genomfördes ett strategiskt förvärv av danska Damixa.

Idag är FM Mattsson Mora Group en klart ledande aktör och tillverkare av blandare i Norden. Bolaget är positionerat för att ytterligare stärka sin marknadsposition i Sverige, utöka marknadsandelarna i övriga nordiska länder samt etablera sig som nischaktör på utvalda marknader utanför Norden. Bolaget har som ambition att vara aktiv i strukturomvandlingen i branschen.

FM Mattsson Mora Group AB (publ) publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet den 22 oktober kl. 8.00.