Oanvända lokaler ökar risken för legionella under pandemin

Covid-19 har i grunden förändrat hur vi rör oss i samhället. En stor del av befolkningen arbetar hemifrån och många kontor och andra lokaler står öde. Det gör att stillastående vatten i ledningar kan bli en grogrund för bakterien legionella. Lösningen är regelbunden spolning och med FM Mattssons blandare 9000E tronic kan detta ske automatiskt, utan att någon behöver befinna sig på plats.

Legionella är en bakterie som kan leda till allvarlig lunginflammation (legionärssjuka) eller pontiacfeber. Varje år drabbas ungefär 500 personer i Sverige, och man uppskattar att var tionde som insjuknar i legionella dör av sjukdomen.

Bakterien förökar sig gärna i stillastående varmt vatten, den sprids via vattenaerosoler och kan förorena vattenledningar, duschar och blandare. När vatten står stilla för länge i ledningar och rör jämnas temperaturen ut, och därmed ökar risken för tillväxt av legionella, som trivs bäst i en temperatur mellan 20 och 45 grader. Ju större och mer komplicerade vattensystem – desto större risk för tillväxt av legionella.

– Vi måste ta legionella på allvar. Det är en allvarlig sjukdom, och vi befarar att det finns ett stort mörkertal som drabbas i Sverige. När legionellan väl har spritt sig i ett vattenledningssystem krävs det ofta omfattande saneringar, därför är det bättre att jobba förebyggande och se till att bakterien inte får fäste, säger Frank Rälg, produktchef för smarta produkter på FM Mattsson.

Regelbunden spolning förebygger risken för bakterietillväxt
För att hindra att bakterierna uppstår i vattenledningar är det viktigt att kall- och varmvatten har rätt temperatur, och att man spolar igenom ledningar regelbundet.

Under pandemin har fler lokaler än vanligt stått tomma, vilket ökar risken för legionella. Under sommarlov och länge ledigheter kan samma problem uppstå i skolor och förskolor, som står tomma. Ofta brukar personal därför behöva ta sig till lokalen för att spola kranar och duschar.

Automatisk hygienspolning som funktion
Men det finns blandare som har automatisk hygienspolning som en funktion. FM Mattssons samtliga beröringsfria tronic-produkter har denna funktion.

– 9000E tronics-funktion med hygienspolning gör att användaren själv kan programmera in hur ofta och hur länge blandaren ska spola. Ingen behöver vara på plats utan detta sköts automatiskt. På det sättet kan man säkerställa att ingen bakterietillväxt sker, och man slipper oroa sig för legionellautbrott. Att tronic-blandaren dessutom är beröringsfri är extra bra ur hygiensynpunkt, säger Frank Rälg.