NY SÄLJ- OCH MARKNADSORGANISATION

För att stärka sin ledande position som marknadsledare i Norden på armaturer och ta fortsatta steg i linje med sin tillväxtstrategi förtydligar FM Mattsson Mora Group sin sälj- och marknadsorganisation och genomför ledningsförändringar.

– För FM Mattsson Mora Group är det viktigt att värna om vår starka marknadsposition och säkerställa att vi kan hålla hög leveranssäkerhet gentemot både befintliga och nya kunder när vi fortsätter växa. Vår strategi är att stärka bolagets ställning i Norden och att därutöver ta en tydligare plats som nischaktör på utvalda marknader. Jag är mycket nöjd med bolagets nya marknads- och försäljningsstruktur som formats för att bearbeta den nordiska och internationella marknaden på ett optimalt sätt, säger Fredrik Skarp, VD FM Mattsson Mora Group.

Den nya organisationen kommer att möjliggöra ett närmare samarbete mellan marknad och försäljning samtidigt som försäljningsstyrningen anpassas för olika marknaders och kundsegments behov.

Peter Wennerstein blir Director of Marketing & Sales Nordic med ansvar för koncernens marknadsbearbetning samt för försäljningen på de nordiska marknaderna (Sverige, Norge och Finland). Peter är sedan tidigare marknadsdirektör för FM Mattsson Mora Group.

Ole Sander blir Director of International Sales med ansvar för försäljningsarbetet utanför Norden. Ole fortsätter även sitt arbete som VD för FM Mattsson Mora Group Danmark.

Både Peter Wennerstein och Ole Sander ingår i koncernens ledningsgrupp. Bolagets tidigare försäljningsdirektör Niclas Brandshage, har valt att lämna sin tjänst för uppdrag utanför koncernen. Den nya organisationen gäller från och med 17 Maj 2016.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250 59 64 05

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.