Nästa generations beröringsfria blandare för offentlig miljö

Efter att ha lyssnat på användare och genom gedigna fälttester i verkliga miljöer under lång tid, har vi nu tagit fram nästa generations blandare för sjukhus- och offentlig miljö. FM Mattsson Tronic underlättar för användaren och skapar en trygghet för förvaltaren.

Med smart placering av både utloppspip och sensor minskar FM Mattsson Tronic risken för bakteriespridning. Den inbyggda funktionen hygienspolning möjliggör kontinuerlig genomspolning av vattenledningen – perfekt för skolor där vattnet blir stillastående under loven.

Vid behov av legionellasanering finns i FM Mattsson Tronic en funktion för hetvattenspolning. Med hjälp av en fjärrkontroll och med ett enkelt handgrepp kan man programmera blandaren att spola hetvatten under en förutbestämd tidsperiod. När det är klart återgår blandaren till normal funktion.

– Inom sjukvården ställs det höga krav på produkters handhavande då risken för smittspridning är stor och det finns stora pengar att spara i och med att minimera dessa risker. I FM Mattsson Tronic har vi lagt stort fokus på att skapa en produkt som både är användarvänlig och ett tryggt val för offentliga miljöer, säger Marina Thors Morell, produktchef på FM Mattsson.

Med funktionen för automatisk avstängning blir blandaren också ett utmärkt alternativ där blandaren används av många och man vill säkerställa att den stängs av, till exempel i omklädningsrum och campingstugor.

FM Mattsson Tronic finns i fyra varianter och med två anslutningsmått.

Rekommenderat konsumentpris:

FM Mattsson Tronic tvätt: 5340 SEK inkl. moms.

FM Mattsson Tronic duschtermostat: 4750 SEK inkl. moms.