Kvittningsemission för förvärvet av Hot Bath B.V.

Som ett led i förvärvet av Hot Bath B.V. har styrelsen idag, enligt bemyndigande, beslutat om nyemission av aktier av serie B på motsvarande 3,5 miljoner euro till säljarna. Teckningskursen motsvarar ett volymvägt medelvärde av börskursen på bolagets aktie under perioden 26 april – 27 maj 2019 (exklusive utdelning för 2018) omvandlad till euro enligt avtalad växelkurs. Aktieteckning ska ske 29 – 31 maj 2019 varvid betalning erläggs genom kvittning mot skulder på totalt 3,5 miljoner euro.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 13.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Koncernen omsatte 2018 över 1,1 miljard kronor och hade över 480 anställda. FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.