Kallstart för ytterligare energibesparing – FM Mattsson utvecklar sitt miljöarbete med ny funktion

Svenska FM Mattssons 9000E-serie ligger sedan tidigare i framkant när det gäller energibesparande
och miljövänliga blandare. Nu befäster företaget den ställningen genom att lansera
kallstart på blandarna i serien, vilket kan minska varmvattenförbrukningen ytterligare.

Produkterna i 9000E-serien är miljövänliga och energisnåla vilket man säkrat genom företagets egen miljö- och klimatmärkning ECOSAFE®, som bygger på miljömedvetenhet i alla led. Med blandarna i serien hålls såväl kostnader som miljöförbrukning nere.

Man fortsätter med sitt aktiva miljöarbete och nyligen kompletterades 9000E-serien med kallstart, för ytterligare energibesparing.

– Vi vet att en femtedel av energiförbrukningen går till varmvatten i ett vanligt villahushåll och i
lägenheter är andelen ännu högre. Det är vår uppgift som marknadsledande att hela tiden jaga
energibesparingar och hitta lösningar i kvalitativa produkter som minskar energianvändningen,
säger Benny Hansson, produktansvarig.

När en vanlig traditionell kran sätts på med spaken rakt fram spolas både varm- och kallvatten fram i ledningarna. Med kallstart kommer det endast kallvatten när kranen sätts på med spaken rakt fram, vilket gör att varmvattenförbrukningen kan minska med upp till 30 procent. Komforten bibehålls och det går lika snabbt att få varmt vatten som i en vanlig kran. Sedan tidigare finns även ett inbyggt skållningsskydd vilket minskar risken för skållning av hett vatten.

________________________________________________________________________________

ECOSAFE® – För en bättre miljö
Vår tanke med ECOSAFE® är att alltid försöka se till helheten. Annars kan det bli så att vi gör bra sakerför miljön i ena änden, för att sedan tappa mark i den andra. Därför måste vi först se till att den totala miljöbelastningen från vår verksamhet och vår tillverkningsprocess blir så liten som möjligt. Därefter minimerar vi den totala belastningen för dig som användare.

För ytterligare information kontakta:
Benny Hansson, produktansvarig, tel: 0250-59 64 33,
e-post: benny.hansson@fmmattsson.com
Arne Jonsson, varumärkesansvarig, tel:0250-59 64 30,
e-post: arne.jonsson@fmmattsson.com