JAN JÖRGENSEN NY INKÖP- OCH LOGISTIKCHEF

Jan Jörgensen har utsetts till ny inköp- och logistikchef för koncernen. Jan är idag produktionsdirektör för dotterbolaget Damixa ApS men får från och med 1 november ansvaret inköp och logistik i hela koncernen.

”Det är roligt att ha kunnat göra en intern rekrytering till denna tjänst. Jag har ett stort förtroende för Jan Jörgensen som med sin gedigna bakgrund inom produktion, inköp och logistik kommer att fortsätta att utveckla vår inköp- och logistikverksamhet”, säger Claes Seldeby, Ostnors VD och koncernchef.

”Det är ett ansvarsfullt uppdrag och jag är glad över att ha fått detta förtroende. Jag ser fram emot att tillsammans med alla mina erfarna medarbetare inom inköp och logistik fortsätta att optimera koncernens inköp och minska omkostnaderna” säger Jan Jörgensen.

Jan kommer även fortsättningsvis att vara produktionsdirektör för Damixa ApS.

För ytterligare information, kontakta Claes Seldeby, VD, Ostnor AB (publ.), +46 (0)250-596405.

  
Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varu-märkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.