Hur bygger vi för minsta möjliga vattenanvändning?

Just nu pågår årets Almedalsvecka och produktchefen Frank Rälg på FM Mattsson Mora Group är på plats för att sätta vatten på agendan. Hur kan vi tillsammans förändra vår vattenanvändning är en av frågorna han kommer att lyfta.

Många är i dag medvetna om att det blir allt mer vanligt med vattenbrist runt om Sverige, men tyvärr är det få som gör något aktivt för att bidra till vattenbesparingen. Vi förbrukar cirka 140 liter vatten per person och dygn och i ett förändrat klimat med återkommande torka och skyfall måste människors beteende och attityd ändras, samtidigt som vi behöver bygga smartare och mer vatteneffektivt. Enlig Frank Rälg är Almedalsveckan en riktigt bra plattform att lyfta och sprida ett sådant budskap bland politiker, näringsliv och allmänhet.

Tekniken för vattenbesparing finns redan och våra produkter utvecklas ständigt med innovationer som sparar vatten utan att ge vika på komfort och design. Men vi behöver hårdare kravställningar på vatteneffektiva installationer så att vi kan reducera förbrukningen kraftigt i våra fastigheter. Mitt kall under Almedalsveckan är att lyfta fokus på hur vi kan förändra synen på vatten och hur vi kan standardisera vatteneffektiva installationer i praktiken, berättar Frank Rälg på FM Mattsson Mora Group.

Frank kommer under Almedalsveckan att leda ett seminarium om hur vi bygger för minsta möjliga vattenanvändning och med sig kommer han att ha Per-Erik Nyström, nationell dricksvattensamordnare på Livsmedelsverket, Johan Gerklev som är hållbarhetschef på Skanska Sverige samt Cecilia Näslund som är expert på vattenfrågor på Boverket.

På mitt seminarium kommer den stora frågan att vara varför inte den här typen av produkter är ett krav vid nyproduktion eller renovering av fastigheter. Det borde vara självklart för varje byggare och fastighetsägare att vilja spara vatten och energi, att spara på miljön och på köpet spara pengar. Därför kommer jag att argumentera och jobba för införandet av ett sådant krav på energibesparande produkter, säger Frank.