Handeln i FM Mattsson Mora Groups B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna B-aktier i Bolaget, genom en nyemission, i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och allmänheten i Sverige och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Första dag för handel i Bolagets B-aktie (kortnamn FMM) är idag den 10 april 2017.

För mer information, se Bolagets hemsida, http://www.fmm-mora.com/sv/Investerare/Borsnotering/ 

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan, eller annat land till vilken sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten.