Hållbara kranar från Mora Armatur i Stockholms första plusenergihus

HÅLLBART BYGGANDE. I maj 2019 stod Stockholms energisnålaste hus klart för inflyttning i Norra Djurgårdsstaden. Det är stadens två första plusenergihus – som ska generera mer energi än vad de gör av med. Husen är installerade med en rad smarta lösningar, där Mora Armaturs energieffektiva kranar MORA MMIX är en av dem.

Stockholmshem står bakom plusenergihusen, som är ett resultat av deras tioåriga satsning på hållbart byggande. Husen har 730 kvm solceller på tak och väggar som över året ska ge lika mycket el som husen använder. Bergvärme, högeffektiv isolering, sedumtak och avfallskvarn för biogas är några andra av totalt tjugotalet miljötekniska lösningar som har använts i husen.

Miljösmarta kranar i alla lägenheter
I samtliga 43 lägenheter har man valt att installera miljösmarta kranar och duschar från MORA MMIX-serien. Det är en viktig insats som sparar både kallvatten och energikrävande varmvatten utan att påverka komforten – varje gång man spolar vatten. Hela MORA MMIX-serien är tillverkad av miljövänlig blyfri mässing, och med sin kombination av design och spjutspetsteknik rimmar den väl med plushusens ambitioner.

Mätning leder till ökad medvetenhet
Men hus är inte bara teknik. Människorna som bor och lever där är lika viktiga för att plusenergihusen ska fungera som planerat. Varje familj kan därför själva mäta sin varmvattenförbrukning i lägenheten.

– När man blir medveten om hur mycket energi man gör av med, blir det lättare att påverka sin förbrukning och sina kostnader – vilket leder till ett mer miljömedvetet beteende, säger Malou Carlsson varumärkes- och sortimentschef på Mora Armatur.