Förändring i ledningsgruppen i FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Group gör förändringar i sin ledningsgrupp. Peter Wennerstein, marknads- och försäljningschef för Norden, lämnar sin roll för att gå över till en av bolagets samarbetspartner. Malou Carlsson har utsetts till tillförordnad marknadschef för varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson och Fredrik Skarp övertar försäljningsansvaret för varumärkena fram till dess en permanent lösning har beslutats.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30
Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 15.45 CET.

  
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.