Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Ole Sander, International Sales and Marketing Director samt Vd för FM Mattsson Mora Group Danmark har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst efter sex år i bolaget. Ole Sander har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2013 och han lämnar sin tjänst 30 april 2019.

”Det har varit ett nöje att fått leda den danska och internationella delen av FM Mattsson Mora Group i 6 år. Det har varit en spännande och utvecklande tid, men en ny chans i karriären har erbjudits mig och som jag inte kunnat tacka nej till. Jag är säker på att FM Mattsson Mora Group fortsätter sin positiva utveckling och jag ser fram emot att följa den från sidan”, säger Ole Sander.

"Jag vill rikta ett stort tack till Ole för alla hans värdefulla insatser för koncernen. I synnerhet har han framgångsrikt lett integrationen av Damixa och samtidigt utvecklat varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur i Danmark. Jag önskar Ole all lycka till i det nya uppdraget", säger Fredrik Skarp, Vd, FM Mattsson Mora Group.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-59 64 05.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-59 62 25.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 16:00.