Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör i FM Mattsson Mora Group, har idag meddelat att hon har för avsikt att lämna sin tjänst efter fyra år i bolaget. En rekryteringsprocess inleds för att så snart som möjligt utse hennes efterträdare.

Anna-Carin Bjelkeby ingår i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2013. Hon kvarstår i sin position under en övergångsperiod, och lämnar sin tjänst senast den 22 februari 2018. Anna-Carin Bjelkeby kommer att tillträda en motsvarande tjänst i ett bolag i Stockholm med en annan verksamhetsinriktning.

"Anna-Carin har dragit ett tungt lass i bolaget, och spelat en viktig roll inte minst i den noteringsprocess som FM Mattsson Mora Group drivit och framgångsrikt avslutat. Jag har förståelse för att hon nu vill gå över till annan verksamhet och önskar henne all lycka till", säger Fredrik Skarp, VD, FM Mattsson Mora Group.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

Denna information är sådan som FM Mattsson Mora Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017, kl. 14.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.