Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Mikael Östbring, Nordic sales and marketing director i FM Mattsson Mora Group, har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst omedelbart. En rekryteringsprocess inleds för att så snart som möjligt utse hans efterträdare.

Mikael Östbring har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2017. Fredrik Skarp övertar rollen Nordic sales and marketing director fram till dess en permanent lösning har beslutats.

"Jag tackar Mikael för hans insatser och önskar honom all lycka till. Koncernen har fortsatt att växa och varumärkena har stärkts av många bra försäljningsinitiativ under hans tid här", säger Fredrik Skarp, VD, FM Mattsson Mora Group.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019 kl. 15:00.