FM Mattsson Mora Group i nytt samarbete med innovationsbolaget Watersprint för renare vatten

I dag den 3 april står det klart att FM Mattsson Mora Group inleder ett exklusivt samarbete med det Lundabaserade teknik- och innovationsbolaget Watersprint som tillverkar produkter för vattenrening. Samarbetet kring produkter i VVS-segmentet är ett led i FM Mattsson Mora Groups hållbarhetsarbete inom miljö, rent vatten och minskad vattenförbrukning.

Watersprint är ett av Europas mest intressanta bolag när det kommer till vattenrening och har spetskompetens inom vatten, hälsa, nanoteknik och IT/telekom. Bolagets teknik som ligger till grund för Watersprints produkter renar vatten från bakterier, virus och protozoer och är baserad på den blå LED-teknologin som fick nobelpriset i fysik 2014. Innovationen möjliggör helt nya och banbrytande produkter för vattenrening som ligger i framkant både ur ett teknik- och miljömässigt hänseende.

Behovet av tjänligt dricksvatten är internationellt sett enormt, men även i Norden är det en aktuell och viktig fråga för såväl kommunalt vatten som privata vattenbrunnar.

Vi på Watersprint utvecklar och skapar produkter för ett hållbart samhälle. I likhet med FM Mattsson Mora Group görs detta på ett miljömässigt och energieffektivt sätt. Användningen av UV-LED med nanoteknologi i produkterna är skräddarsydd av oss för att avdöda bakterier, virus och protozoer i dricks- och duschvatten. Tillsammans med FM Mattsson Mora Group når vi fler och kan göra verklig skillnad för miljön, både i Sverige och internationellt, berättar Pete Andersen, vd Watersprint.

Samarbetsavtalet mellan Watersprint och FM Mattsson Mora Group syftar till att bolagen tillsammans ska driva utvecklingen inom rent och hållbart vatten i segmentet VVS-installationer. Watersprint kommer att utveckla och verifiera befintliga och kommande produkter, medan FM Mattsson Mora Group står för försäljning och marknadsföring via sina befintliga försäljningskanaler samt teknisk kompetens för framtida blandare.

Som marknadsledare i Norden inom vattenkranar och termostatblandare är vår förhoppning att vårt nya innovativa samarbete med Watersprint ska bidra till en markant, hållbar förändring inom vattenkvalitet. Det är inte varje dag man får jobba med en teknik som fått nobelpriset i fysik, säger Frank Rälg, affärsutvecklingschef FM Mattsson Mora Group.

För mer information vänligen kontakta:

Frank Rälg, affärsutvecklingschef FM Mattsson Mora Group, 070 612 64 21, frank.ralg@fmm-mora.com