FM Mattsson Mora Group höjer målet för organisk försäljningstillväxt

På torsdagen beslutade FM Mattsson Mora Group att höja målet för den organiska försäljningstillväxten från tre till fem procent per år.

Sedan tidigare har koncernen ett försäljningsmål om att ha en organisk tillväxt på tre procent per år i nettoomsättning över en konjunkturcykel, därutöver tillkommer förvärvseffekter. På torsdagens sammanträde beslutade styrelsen att höja det årliga målet från tre till fem procent.

– Vi har under flera år haft en fin försäljningsutveckling, både organiskt och genom förvärv. Tack vare vår etablering i den internationella marknaden har vi en stark plattform och därför höjer vi nu tillväxtmålet. Vi tror på vår långsiktiga potential för tillväxt, trots en just nu utmanande marknad, och har ett bra utgångsläge för att nå detta högre ställda mål, säger Fredrik Skarp, vd.