FM Mattsson Mora Group förvärvar Aqualla Brassware Ltd

FM Mattsson Mora Group (”koncernen”) har förvärvat Aqualla Brassware Limited (”Aqualla”). Aqualla med sin bas i Belfast är en starkt växande leverantör av badrumsprodukter i Storbritannien och Irland. Med en tydlig företagskultur, ett designorienterat sortiment och uppskattad kundservice har företaget skapat starka relationer med badrumsbutiker i båda länderna. Under 2020 omsatte Aqualla 7,6 miljoner GBP och hade 37 anställda.

Förvärvet av Aqualla är ett ytterligare steg i koncernens tillväxtstrategi och etablering i ett av Europas största länder. Det tillför även två snabbt växande varumärken i Aqualla och varumärket Adamsez för badkar, som Aqualla förvärvade under 2020. Förvärvet innebär följaktligen också en tydlig breddning av koncerns produktportfölj, som hittills varit vattenkranar. Aqualla kommer att fortsätta som en fristående enhet inom koncernen under ledning av tidigare ägarna vd Steven Allaway och försäljningschef Noel Daly, men även inkludera ansvaret för all försäljning som koncernen har i Storbritannien och Irland.

Aquallas fortsätta fokus är att:

  • Vidareutveckla befintlig försäljning i Storbritannien och Irland
  • Etablera och utveckla försäljningen av koncernens övriga varumärken i Storbritannien och Irland
  • Etablera och utveckla försäljningen av Aqualla och Adamsez i andra länder där koncernen har kundrelationer

”Med förvärvet av Aqualla tar vi ytterligare ett mycket tydligt och spännande steg i vår tillväxtstrategi och etablerar oss i Storbritannien och Irland, som utgör en stor del av Europas badrumsmarknad. Samtidigt tar vi ett historiskt steg genom att bredda vår produktportfölj utanför kranar. Jag har blivit djupt imponerad av Aquallas starka kundorientering, dedikerade medarbetare och ser väldigt mycket fram mot att ta nya steg med dem i vår koncern”, säger vd och koncernchef Fredrik Skarp.

”Vi erbjuder våra kunder kvalitetsprodukter och en förstklassig service. Nu får vi möjlighet att även erbjuda våra kunder innovativa designade produkter från några av de starkaste varumärkena i Europa under FM Mattsson Mora Group. Vi ser mycket fram mot att erbjuda våra kunder i Storbritannien och Irland ett än mer omfattande sortiment. Våra varumärken Aqualla och det anrika Adamsez från 1880 har många likheter med de övriga varumärkena i FM Mattsson Mora Group. Med gemensamma värderingar kring kultur, varumärken och kundservice skapar vi tillsammans nya möjligheter till utveckling både på vår hemmamarknad och internationellt”, säger Steven Allaway.

FM Mattsson Mora Group förvärvar 100 procent av aktierna i Aqualla för 11,9 miljoner GBP, varav 8,7 miljoner GBP kontant och 3,2 miljoner GBP i aktier, samt en tilläggsköpeskilling som är en andel av EBITDA för 2021, 2022 och 2023. Aquallas resultat 2020 hade inneburit att koncernens vinst per aktie hade ökat med cirka 1,28 kr per aktie efter utspädning. Förvärvet genomfördes 26 februari 2021.