FM Mattsson Mora Group får silver av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete

FM Mattsson Mora Group har tilldelats silver i EcoVadis årliga internationella rankning för sitt hållbarhetsarbete.
— Vi är fantastiskt stolta över att vara bland de bästa i vår bransch, säger Björn Erkersson, kvalitetschef.

EcoVadis är ett oberoende, internationellt analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningarna bygger på kriterier inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser. Metoden bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

— De har gjort en grundlig och omfattande genomgång av vårt CSR-arbete. Silverrankingen innebär att vi tillhör de 16 procent i världen som är bäst på det här inom vår del av tillverkningsindustrin.

FM Mattsson Mora Group arbetar proaktivt och kontinuerligt med att minska koncernens klimatavtryck och strävar hela tiden efter att bli ännu bättre på det som ryms inom begreppet hållbarhet. Arbetet genomsyrar hela värdekedjan från produktion till slutprodukt.

— Flera av våra kunder efterfrågar EcoVadis-certifiering och det känns bra att det vi gör bekräftas av EcoVadis ramverk. Genom att välja produkter från oss kan våra kunder känna sig trygga med att de bidrar till minskad klimatpåverkan. Dels genom den vatten- och energibesparing som våra produkter bidrar med – men också genom att vi har hållbara tillverkningsprocesser.

— Nu siktar vi självklart på guld, säger Fredrik Skarp, VD FM Mattsson Mora Group.