FM Mattsson Group inleder effektiviseringsprogram

FM Mattsson Group har under slutet av 2022 sett en lägre försäljning och lönsamhetsutveckling i koncernens nordiska affär. Det är en följd av en svagare byggmarknad relaterat till badrum och kök som bedöms fortsätta under 2023. Den lägre försäljningen har tydligast påverkan i vår produktion i Mora. Därför har beslut fattats idag om att reducera bemanningen i Mora, där huvudkontoret och produktionsanläggningen finns, som ett led i att effektivisera verksamheten utifrån aktuellt läge. Beslutet har för avsikt att reducera antalet tjänster i Mora med cirka 35 personer. Verksamheten har i nuläget cirka 565 anställda i koncernen, varav 335 är anställda i Mora.
 
Förhandlingar inleds omgående med berörda parter. Bedömningen är att programmet ska leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 15 miljoner kronor med början under tredje kvartalet. I nuläget kan bolaget inte bedöma hur stora eventuella engångskostnader beslutet kan innebära.
 
Bolaget har för avsikt att lämna vidare information i samband med den normala rapporteringen.