FM Mattsson Group förvärvar Aqua Invent

Idag har FM Mattsson Group (”koncernen”) förvärvat Aqua Invent i Lomma AB (”Aqua Invent”). Företaget har sin bas i Lomma, utanför Malmö, och erbjuder vattenanalys och lösningar för att rena vatten, så som vattenfilter, för privata brunnar och industrikunder. Aqua Invent omsatte cirka 16 Mkr under 2021 och har sex anställda.

Förvärvet av Aqua Invent är ett ytterligare steg i koncernens tillväxtstrategi och verksamheten kommer att arbeta nära koncernens svenska säljorganisation. Genom förvärvet breddar koncernen sitt kunderbjudande inom en tydlig nisch med fokus på hållbarhet.

”Rent vatten är en viktig framtidsfråga och det här förvärvet passar väl med utvecklingen vi driver och ser med våra vattenkranar i ett mer hållbart samhälle. Det är ett nytt spännande steg för oss där vi erbjuder analys av vattenkvalitet och lösningar för att rena vatten. Vi är glada att välkomna nya medarbetare hos Aqua Invent och ser fram mot att tillsammans utveckla verksamheten”, säger Fredrik Skarp, vd FM Mattsson AB.

I ett första steg är koncernens fokus att fortsätta utveckla Aqua Invents affär i Sverige, tillsammans med varumärket FM Mattsson. I förlängningen är avsikten att etablera erbjudandet till fler länder.

”Aqua Invent är ett unikt företag som kännetecknas av ett stort tekniskt kunnande och kundfokus. Det finns en fantastisk tillväxtpotential och företaget är nu redo att ta nästa steg tillsammans med FM Mattsson Group”, säger Håkan Nordkvist, före detta ägare och vd i Aqua Invent.