Effektiviseringsprogram av organisationen inledd

FM Mattsson Mora Group ökar nu takten ytterligare i arbetet för att förbättra bolagets effektivitet till följd av fortsatta externa och interna faktorer som belastar koncernens resultat. Idag presenteras ett program som syftar till att effektivisera organisationen genom att dra ner på antalet tjänster med cirka 35 personer. Bolaget hade 2017 cirka 530 anställda.

Bolaget har under en period haft en svagare utveckling än förväntat avseende försäljning och lönsamhet. Som kommunicerades i rapporten för det första kvartalet, den 4 maj 2018, adresserar bolaget detta genom offensiva satsningar inom marknad och försäljning som ska säkra tillväxt och måluppfyllelse på lång sikt men belastar lönsamheten på kortare sikt. Samtidigt har bolaget stort fokus på ett nödvändigt förbättringsarbete av den interna effektiviteten. 

Bedömningen är att programmet ska leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 15-20 Mkr från och med år 2019. I nuläget kan bolaget inte bedöma hur stor den totala engångskostnaden för detta besparingsprogram kommer att bli.

Bolaget har för avsikt att lämna vidare information i samband med den normala rapporteringen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: 070 541 55 41
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: 0250 59 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: 0708 25 26 30

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 09.30.
   
  
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1,1 miljard kronor och hade cirka 530 anställda 2017. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv. FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.