Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattsson Mora Group

Under mars månad 2021 har hos Bolagsverket registrerats nyemitterade 216 184 B-aktier. De nyemitterade aktierna är köpeskilling avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd i linje med pressmeddelande den 26 februari 2021. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 32 310 477.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet registrerade aktier i FM Mattsson Mora Group till 14 103 477 varav 2 023 000 är A-aktier och 12 080 477 är B-aktier.