Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattson Mora Group

Enligt bolagsordningen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”), har ägare till A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i Bolaget.

Under november månad 2017 har hos Bolagsverket, på begäran av aktieägare, registrerats en omvandling av 3 200 A-aktier till B-aktier. Denna omvandling har under november månad 2017 även blivit införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därefter till 31 667 400.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet registrerade aktier i FM Mattsson Mora Group till 13 445 100, varav 2 024 700 är A-aktier och 11 420 400 är B-aktier.

På grund av ett processtekniskt förbiseende offentliggörs inte detta pressmeddelande sista handelsdagen i november 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

Informationen är sådan som FM Mattsson Mora Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 1 december 2017, klockan 15:00.
 
 
Om FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1 miljard kronor och hade cirka 550 anställda 2016. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv.