Ändrad tidplan för FM Mattsson Mora Group ABs börsnotering

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) meddelade den 3 november 2015 sin avsikt att ansöka om en börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget har idag fått besked att alla förutsättningar för att i dagsläget erhålla ett godkännande från Nasdaq Stockholm inte är uppfyllda vad gäller styrelsens sammansättning och rutiner. Tidplan om en notering under 2015 förskjuts därmed.

Detta beslut har ingen påverkan på bolagets verksamhet som fortlöper mycket väl, och styrelsen kommer snarast att vidta de åtgärder som anses nödvändiga med ambitionen att börsnotera bolaget så snart det kan ske.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, telefon +46 70 589 17 95