News Tag: Bolagsinformation

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 17.00 i Mora Parken, i Mora.

Kallelse årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 17.00 i Mora Parken, i Mora. Registrering i aktiebok samt anmälanAktieägare

FM Mattsson Group inleder effektiviseringsprogram

FM Mattsson Group har under slutet av 2022 sett en lägre försäljning och lönsamhetsutveckling i koncernens nordiska affär. Det är en följd av en svagare byggmarknad relaterat till badrum och