Vår rekryteringsprocess

När du söker jobb hos oss kan det vara skönt för både dig och oss om du är förberedd. I våra annonser skriver vi ut hur processen går till och med en preliminär tidsplan så att du som sökande har en uppfattning om hur lång tid rekryteringen förväntas ta.

Inkluderande rekrytering

Vi vill spegla våra kunder och vårt samhälle och bidra till ökad inkludering i samhället. Det är ett sätt att arbeta mot diskriminering, men framför allt är det en del av vårt arbete med att utveckla vår organisation och få en bättre arbetsmiljö.

Därför har vi utvecklat en process för en mer inkluderande rekrytering.

 • Urvalsfrågor i ansökningsprocessen. I samband med ansökningen får kandidaten svara på några urvalsfrågor kopplat till rollen. Detta garanterar en likabehandling eftersom alla blir tvungna att lämna samma information och därmed är det mycket lättare att utvärdera och jämföra den inhämtade informationen. Genom att låta kandidater svara på frågor som är viktiga för rollen istället för att skriva personliga brev kan vi även säkerställa högre relevans i informationen som vi får om kandidaten.

 • Anonymisera personuppgifter i första steget. I ett första urval ser vi inte namn, ålder eller kön på kandidaterna. Det är en mänsklig tendens att påverkas av olika personuppgifter och anonymisering av dessa kan minska risken att bli påverkad av irrelevanta faktorer i urvalet av kandidater och frångå kravprofilen.

 • Koppla språkkraven till arbetsuppgifterna. Ofta uttrycks det i jobbannonser att man behöver kunna prata svenska flytande. 20 procent av Sveriges befolkning är född utomlands och har i många fall ett annat modersmål än svenska. Genom att förtydliga språkkraven kan risken att de blir skrämda från att söka minskas.

 • Digitalisera referenstagningen. En strukturerad och standardiserad referenstagning minskar risken för subjektivitet, egna tolkningar av vad som menas och höjer reliabiliteten och validiteten på referenstagningen.

Tips inför din intervju!

För att minska eventuell nervositet och öka chansen till en mer avslappnad intervju, kommer här några tips.

 • Läs gärna om FM Mattsson Group här på vår webbplats så att du får en bättre förståelse för vår verksamhet, kultur och våra värderingar.
 • Förbered dig genom att läsa igenom annonsen – vilka erfarenheter efterfrågas och hur matchar du dem? Hur kan detta kopplas till dina tidigare arbetssituationer och vad bidrog du med i dessa situationer?
 • Fundera över vilka frågor du själv har om jobbet, om teamet eller oss som arbetsgivare.

Tips under intervjun

 • Slappna av och var dig själv – vi vill lära känna dig på riktigt!
 • Tänk på varför vi ska anställa just dig och svara på de frågor som ställs genom att använda faktiska exempel från dina tidigare erfarenheter. Det ger oss en bättre förståelse för dina kunskaper, din bakgrund och dina mål.
 • Var inte rädd att berätta om dina utvecklingsområden – vi har alla saker som vi behöver jobba på och det kan avgöra om just den här rollen är rätt för dig. Det ger även oss som arbetsgivare verktyg för hur vi kan stötta dig i din framtida roll.

Tips inför en digital intervju

Ibland krånglar teknik, det har hänt oss alla. Vi uppmanar dig därför att testa tekniken inför en digital intervju för att vi ska ha så mycket tid som möjligt att lära känna varandra.

 • Om du har en inbokad digital intervju så tipsar vi dig om att kontrollera din internetanslutning och batteritid, samt säkerställa att kamera, högtalare och mikrofon fungerar. Gör detta i god tid innan intervjun startar.
 • Om du planerar att använda surfplattan eller mobiltelefonen för din intervju kanske du även behöver tid för att ladda ned en app.
 • Hitta en bra plats att genomföra din intervju. Sitt i en väl upplyst och tyst miljö som så långt det är möjligt är fri från störande inslag och där du syns bra i kameran. Ställ övriga enheter på tyst läge men ha gärna telefonen nära till hands om tekniken sviker och vi behöver komma i kontakt med dig.