För investerare

FM Mattsson AB är ett noterat bolag och tillhandahåller information för kapitalmarknaden som finansiella rapporter och statistik samt aktuell aktieinformation.

Investerare

Varför investera i FM Mattsson Group?

Marknadsledare i Norden med välrenommerade varumärken.

Tydlig positionering i våra respektive marknader med påvisad uppnådd tillväxt.

Stark varumärkes- och produktportfölj med fokus på innovativa lösningar och hållbarhet.

Stark ställning hos samarbetspartners.

Solid plattform för ytterligare förvärv och organisk tillväxt.

Finansiella rapporter

Inspelade videokonferenser

Här kan du ta del av inspelade presentationer som tagits fram i samband med rapportpubliceringar och investerardagar.

Aktiekursen

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Aktien och ägare

Bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Sedan april 2017 är bolagets B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

Största ägare

Ägartyp

Koncentration

Geografisk fördelning

Storleksklasser

Finansiella tabeller

Resultaträkning - Helår

MSEK 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 925,6 1 824,8 1 536,8 1 313,5 1 138,1
Kostnad för sålda varor -1 214,8 -1 121,4 -984,1 -865,6 -759,8
Bruttoresultat 710,8 703,5 552,7 447,9 378,3
Försäljningskostnader -317,4 -264,9 -250,3 -244,1 -230,3
Administrations- och FoU-kostnader -119,3 -102,6 -97,9 -84,9 -77,4
Övriga rörelseintäkter och kostnader 7,1 2,9 4,0 5,7 10,7
EBITA 281,2 338,9 208,5 124,6 81,3
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -23,9 -20,6 -11,0 -7,4 -
Rörelseresultat 257,3 318,3 197,6 117,2 81,3
Finansiella poster – netto -5,7 -10,4 -65,4 -2,7 -2,5
Resultat före skatt 251,6 307,9 132,2 114,5 78,8
Skatt på periodens resultat -58,1 -70,7 -45,6 -27,4 -16,6
Periodens resultat 193,4 237,3 86,6 87,0 62,2
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner 68,8 -6,7 -2,9 -27,2 -3,1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -14,2 1,4 0,6 5,4 0,5
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 54,9 17,8 -18,7 -6,7 5,4
Säkring av mässing -5,3 1,9 2,3 1,3 -3,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,1 -0,4 -0,5 -0,3 0,8
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 298,7 251,3 67,4 59,6 62,0
Resultat per aktie
Resultat per aktie (kronor) 4,57 16,86 6,24 6,33 4,62
Antal aktier (tusen) 42 310 14 070 13 887 13 742 13 445

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2023
Jul-Sep
2023
April-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
  
Nettoomsättning449,2506,6533,2459,9422,7546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1  
Kostnad för sålda varor-290,0-315,6-332,5-289,8-275,7-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7  
Bruttoresultat159,2190,9200,7170,1147,0201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,4  
                          
Försäljningskostnader-89,1-92,0-90,2-89,1-72,2-81,7-74,4-72,7-57,6-68,5-66,1-60,6-56,9-61,7-71,1-72,4-51,9-62,6-57,3-60,8-50,0-61,6-57,9  
Administrations- och FoU-kostnader-29,6-34,1-33,9-38,1-26,6-28,4-26,3-29,6-20,9-24,3-27,6-26,3-23,2-24,4-24,0-15,9-21,2-27,9-19,9-19,4-14,3-22,6-21,1  
Övriga rörelseintäkter och kostnader12,8-0,31,93,61,4-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,4  
EBITA53,364,578,546,649,690,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,515,826,722,016,8  
                          
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-6,7-6,5-6,3-6,2-5,9-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8 - - - - -   
Rörelseresultat46,658,172,240,443,784,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,8  
Finansiella poster – netto0,0-7,8-3,85,2-5,0-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4  
Resultat före skatt46,650,368,445,638,781,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,2  
                          
Skatt på periodens resultat-10,5-11,1-15,4-8,9-9,3-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0  
Periodens resultat36,139,252,936,729,461,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,2  
                          
Övrigt totalresultat                         
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                         
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner5,62,0-0,112,026,929,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-1,1-0,50,0-1,7-5,9-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                         
Omräkningsdifferenser-26,246,112,113,612,724,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,0  
Säkring av mässing0,7-1,21,90,5-0,6-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,2  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,20,3-0,4-0,10,11,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare15,185,866,561,062,6103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,2  
                          
Resultat per aktie                         
Före och efter utspädning (kronor)0,850,931,250,870,691,454,673,963,455,483,980,692,450,103,000,681,771,632,280,891,491,260,98  
Genomsnittligt antal aktier (tusen)42 31042 31042 31042 31042 31042 31014 10314 10314 07014 05914 03713 96913 88713 88713 88713 88713 74213 69213 59413 44513 44513 44513 445  
                          
                          

Resultaträkning - Delår

MSEK2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
Nettoomsättning1 489,01 039,8533,21 925,61 465,71 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,1
Kostnad för sålda varor-938,2-648,1-332,5-1 214,8-925.0-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7
Bruttoresultat550,8391,7200,7710.8540.7393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4
                        
Försäljningskostnader-271,3-182,2-90,2-317,4-228,3-156,2-74,4-264,9-192,2-134,6-66,1-250,3-189,7-132,8-71,1-244,1-171,7-119,9-57,3-230,3-169,5-119,5-57,9
Administrations- och FoU-kostnader-97,6-68,0-33,9-119,3-81,2-54,6-26,3-102,6-72,9-52,0-27,6-97,9-71,7-48,4-24,0-84,9-69,1-47,8-19,9-77,4-58,0-43,6-21,1
Övriga rörelseintäkter och kostnader14,41,61,97.13.52,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,4
EBITA196,3143,078,5281.2234.6185,094,3338,9256,8185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,673,439,581,365,538,816,8
                        
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-19,5-12,8-6,3-23.9-17.7-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8 - - - - -
Rörelseresultat176,9130,372,2257.3216.9173,288,3318,3241,9176,677,1197,6137,091,356,3117,2103,071,639,581,365,538,816,8
Finansiella poster – netto-11,7-11,6-3,8-5.7-11.0-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4
Resultat före skatt165,2118,668,4251.6205.9167,286,1307,9234,8171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,2
                        
Skatt på periodens resultat-37,0-26,5-15,4-58.1-49.2-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0
Periodens resultat128,292,152,9193.4156.7127,365,8237,3181,5132,855,586,677,043,041,687,077,653,030,762,250,230,213,2
                        
Övrigt totalresultat                       
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                       
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner7,51,9-0,168.856.829,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-1,5-0,50,0-14.2-12.5-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                       
Omräkningsdifferenser31,958,112,154.941.428,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,0
Säkring av mässing1,40,71,9-5.3-5.8-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,3-0,1-0,41.11.21,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare167,2152,366,5298.7237.7175,271,8251,3193,4143,471,167,481,743,664,059,660,341,234,662,050,933,018,2
                        
Resultat per aktie                       
Före och efter utspädning (kronor)3,032,181,254.573.70 3,01 4,67 16,86 12,90 9,46 3,98 6,24 5,54 3,10 3,00 6,33 5,67 3,90 2,28 4,62 3,74 2,24 0,98
Genomsnittligt antal aktier (tusen)42 31042 31042 31042 31042 31042 31014 10314 07014 05914 03713 96913 88713 88713 88713 88713 74213 69213 59413 44513 44513 44513 44513 445

Balansräkning - Helår

MSEK20222021202020192018
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Goodwill288,6270,1216,7221,4119,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar265,8264,8147,3170,387,6
Materiella anläggningstillgångar166,7138,5135,3128,4131,8
Nyttjanderättstillgångar88,743,647,846,9-
Finansiella anläggningstillgångar4,14,04,53,43,8
Uppskjutna skattefordringar7,625,026,727,625,1
Summa anläggningstillgångar821,6746,0578,3598,0367,5
      
Omsättningstillgångar     
Varulager578,6415,4310,7287,9212,6
Övriga omsättningstillgångar328,4376,1277,2211,7194,7
Likvida medel69,6193,9203,5131,1215,5
Summa omsättningstillgångar976,6985,4791,4630,8622,8
SUMMA TILLGÅNGAR1 798,21 731,41 369,71 228,8990,3
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare999,8806,9581,9563,1504,9
Summa eget kapital999,8806,9581,9563,1504,9
      
SKULDER     
Långfristiga skulder341,1396,8321,8325,6233,4
Checkräkningskredit-----
Kortfristiga skulder457,3527,7466,0340,1251,8
Summa skulder798,4924,5787,8665,7485,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 798,21 731,41 369,71 228,8990,2

Balansräkning - Kvartal

MSEK2023
30 Sep
2023
30 Jun
2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
TILLGÅNGAR                       
                        
Anläggningstillgångar                       
Goodwill295,9301,5291,4288,6279,5276,6271,4270,1268,2267,4269,6216,7222,8222,0229,4221,4225,0223,0119,6119,2119,3119,6119,3
Övriga immateriella anläggningstillgångar258,6272,2263,4265,9260,2262,2261,1264,8264,6268,2274,6147,3157,8161,7173,6170,3178,6181,784,687,689,893,893,1
Materiella anläggningstillgångar175,0173,9174,2166,7157,6150,0143,9138,5138,3137,9137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9
Nyttjanderättstillgångar88,190,592,988,741,747,243,043,646,947,651,147,837,039,844,046,959,563,352,9----
Finansiella anläggningstillgångar4,14,24,14,14,24,14,04,03,73,53,54,55,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,2
Uppskjutna skattefordringar2,74,24,37,610,417,124,125,022,923,024,926,726,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,1
Summa anläggningstillgångar824,5846,6830,2821,6753,5757,1747,4746,0744,6747,6761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,3630,5406,2367,5373,0384,1388,6
                        
Omsättningstillgångar                       
Varulager578,4647,3600,0578,6565,9545,6515,0415,4370,1350,4367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5
Övriga omsättningstillgångar364,6390,9372,9328,4326,0436,0362,8376,1320,4360,5337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7
Likvida medel36,938,0102,769,676,841,8159,9193,9159,868,377,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0
Summa omsättningstillgångar979,91 076,21 075,6976,6968,71 023,41 037,7985,4850,2779,2783,3791,4804,2738,8751,5630,8607,0614,4683,3622,8619,0591,9632,2
SUMMA TILLGÅNGAR1 804,51 922,81 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,31 244,91 089,5990,3992,0976,01 020,8
                        
EGET KAPITAL OCH SKULDER                       
                        
EGET KAPITAL                       
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare1 061,21 046,21 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4
Summa eget kapital1 061,21 046,21 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4
                        
SKULDER                       
Långfristiga skulder314,5325,3347,4341,1319,8348,6397,3396,8383,2385,8395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2
Checkräkningskredit13,760,4---------------------
Kortfristiga skulder415,1491,0492,1457,3463,4555,7509,4527,7462,6442,0458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3
Summa skulder743,3876,7839,5798,4783,3904,3906,7924,5845,8827,8854,0787,8788,3715,8735,1665,7681,5699,9550,0485,2498,2500,1519,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 804,51 922,81 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8

Förändring eget kapital - Helår

MSEK20222021202020192018
      
Ingående balans 1 januari806,9581,9563,1504,9483,2
Kvittningsemission---39,0-
Nyemission-37,2---
Emissionsutgifter, netto-----
Utdelning-105,8-63,5-48,6-40,3-40,3
Totalresultat298,7251,367,459,662,0
Utgående balans999,8806,9581,9563,1504,9

Förändring eget kapital - Delår

MSEK2023
30 Sep
2023
30 Jun
2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
    
                            
Ingående balans 1 januari999.8999.8999.8806,9806,9806,9806,9581,9581,9581,9581,9563,1563,1563,1563,1504,9504,9504,9504,9483,2483,2483,2483,2    
Kvittningsemission---------------39,039,039,0-----    
Nyemission-------37,237,237,237,2------------    
Emissionsutgifter, netto-----------------------    
Utdelning-105.8-105.8--105,8-105,8-105,8--63,5-63,5-63,5--48,6-48,6---40,3-40,3-40,3--40,3-40,3-40,3-    
Totalresultat167.2152.366.5298,7237,7175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,2    
Utgående balans1 061,21 046,31 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4    

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK20222021202020192018
Resultat före skatt251,6307,9132,2114,578,8
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster39,143,428,147,828,0
Förändring av rörelsekapital mm-182,9-75,433,417,720,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten107,8275,9193,7180,0127,3
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten-87,4-123,7-44,8-184,2-22,0
      
Kassaflöde efter investeringar20,3152,2148,9-4,2105,3
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-144,4-162,4-76,4-80,2-45,2
      
Periodens kassaflöde-124,1-10,272,5-84,460,0
      
Likvida medel vid periodens början193,9203,5131,1215,5156,0
Valutadifferens i likvida medel-0,10,6-0,1--0,6
Likvida medel vid periodens slut69,6193,9203,5131,0215,5
      

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2023
Jul-Sep
2023
Apr-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
Resultat före skatt46,650,368,445,638,781,286,173,362,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,421,617,2
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster-18,124,29,89,818,71,29,423,12,8-10,828,4-0,8-21,227,322,8-4,929,811,311,712,41,17,76,8
Förändring av rörelsekapital mm38,6-67,5-21,4-16,60,0-57,5-108,8-40,236,6-18,2-53,723,860,9-11,3-40,047,211,66,1-47,221,121,7-3,4-18,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten67,17,056,838.857,424.9-13.456.1102.370.347.148.083.725.636.355.572.448.63.648,148,225,95,2
                        
Kassaflöde från investeringsverksamheten-11,1-10,4-16,9-40.2-15,5-15.8-15.8-12.9-12.9-13.0-84.9-14.3-9.1-9.0-12.41.5-18.4-162.7-4.6-5,1-3,7-7,8-5,4
                        
Kassaflöde efter investeringar56,0-3,439,8-1.441,99.0-29.143.389.557.3-37.833.774.616.623.957.054.0-114.1-1.043,044,518,1-0,2
                        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-55,6-67,1-7,0-5.8-7,0-126.5-5.2-9.22.0-68.0-87.2-53.3-1.6-15.3-6.1-4.4-18.3-52.3-5.2-1,6-0,5-42,3-0,8
                        
Periodens kassaflöde0,4-70,532,8-7.234,9-117.5-34.334.191.5-10.7-125.0-19.673.01.317.852.535.7-166.4-6.241,444,0-24,2-1,0
                        
Likvida medel vid periodens början38,0102,769,676.841,8159.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215.5174,4130,7155,0156,0
Valutadifferens i likvida medel-1,65,80,20.00,1-0.60.30.10.11.1-0.60.0-0.30.7-0.6-0.10.1-0.30.4-0,3-0,3--
Likvida medel vid periodens slut36,938,0102,769.676,841.8159.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215,5174,4130,8155,0
                        
                        

Finansiell kalender

2024

23 februari 08:00 Bokslutskommuniké 2023
23 februari 11:00 Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2023
16 april 08:00 Årsredovisning 2023
7 maj 08:00 Delårsrapport januari-mars 2024
7 maj 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-mars 2024
16 maj 17:00 Årsstämma 2024
27 augusti 08:00 Delårsrapport januari-juni 2024
27 augusti 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2024
5 november 08:00 Delårsrapport januari-september 2024
5 november 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-september 2024

2025

21 februari 08:00 Bokslutskommuniké 2024
21 februari 11:00 Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2024

2024

23 feb
08:00
Bokslutskommuniké 2023
23 feb
11:00
Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2023
16 apr
08:00
Årsredovisning 2023
7 maj
08:00
Delårsrapport januari-mars 2024
7 maj
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-mars 2024
16 maj
17:00
Årsstämma 2024
27 aug
08:00
Delårsrapport januari-juni 2024
27 aug
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2024
5 nov
08:00
Delårsrapport januari-september 2024
5 nov
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-september 2024

2025

21 feb
08:00
Bokslutskommuniké 2024
21 feb
11:00
Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2024