Martin Gallacher (född 1980): Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018. Anställd 2018.

Utbildning/bakgrund: Kvalificerad auktoriserad revisor från ICAEW och har en BSc Physics från Durham University.

Martin har tidigare varit CFO på Morakniv AB. Han har varit biträdande direktör inom Corporate Finance vid Grant Thornton UK LLP.

Pågående uppdrag: Martin har inga pågående uppdrag.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 1 335 B-aktier i FM Mattsson AB.