Malou Carlsson (född 1975): Sortiment- och varumärkeschef sedan 2019. Anställd 2010.

Utbildning/bakgrund: Malou innehar en marknadsekonomutbildning med internationell inriktning från iiU, Stockholms Universitet/Pace University NY. Malou har tidigare jobbat i ledande befattning inom fordonsindustrin.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Fabrikantgruppen.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 1 441 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.