Johnny Alvarsson (född 1950): Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning/bakgrund: Johnny är utbildad civilingenjör. Var 2004–2017 vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare varit vd för börsbolagen Zeteco Aktiebolag (1988–2000) och Elektronikgruppen BK Aktiebolag (2000–2004).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Llentab AB och Priomotech AB. Styrelsemedlem i Instalco Intressenter AB, Stibtech AB, Beijer Alma AB och Rotundagruppen AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 121 500 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja