Håkan Broman (född 1962): Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning/bakgrund: Jur. kand., fil. kand. samt Stanford Executive Program. Håkan har tidigare varit tillförordnad vd och koncernchef för NCC AB samt chefsjurist i NCC AB under många år. Han har därvid innehavt ett stort antal styrelseuppdrag och andra förtroendepositioner för NCC-anknutna bolag, joint ventures och organisationer i såväl Sverige som många andra länder. Håkan har också varit chefsjurist i Trafikverket.

Pågående uppdrag: Vd för Styrelseakademien, vice ordförande i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, ledamot i Comfortgruppen AB samt ledamot i Videnca AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): Håkan äger 8 407 B-aktier i FM Mattsson AB genom bolaget Cap Broman AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja