Fredrik Skarp (född 1975): Verkställande direktör sedan 2016. Anställd 2016.

Utbildning/bakgrund: Fredrik har en PhD i industriell marknadsföring och inköp från Chalmers samt en BSc i industriell ekonomi från Högskolan Dalarna. Fredrik kommer närmast från befattningen som vd för Scanmast och var dessförinnan under flera år vd för Morakniv AB. Tidigare verksam under en tioårsperiod inom SSAB på flera olika chefspositioner i Sverige och internationellt.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 75 126 B-aktier i FM Mattsson AB.