Fredrik Hållestam (född 1977): Arbetstagarrepresentant IF Metall, i styrelsen sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Fredrik har en treårig fordonsteknisk utbildning. Fredrik är anställd som operatör – Ytbehandlingen. Fredrik arbetar för närvarande som klubbordförande för fackklubben FMM-Mora på heltid.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 1 323 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja