Claes Frisk (född 1963):Arbetstagarrepresentant Unionen, i styrelsen sedan 2022.

Utbildning/bakgrund: Arbetat tidigare på ABB, Nybergs Maskin (tillverkare av specialmaskiner), Pressmaster Tool (tillverkare av handverktyg el) som konstruktör. Sedan 2001 arbetar Claes med produktutveckling och design på FM Mattsson AB.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget: Inga aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja